oznámenie sa predáva prostredníctvom svadobných salónov a agentúr
Svadobné oznámenie: C6050
Cena oznámenia: od 0.93,-EUR

Rozmer oznámenia: 200x100 mm
-oznámenie s tvarovým výsekom na štrukturovanom
papieri so vzorom plátna
-vnútorná kartička sa vyťahuje smerom doprava
pritom sa navzájom spoja červený a modrý puzzl
-oznámenie je potlačené ofsetom
-texty tlačené efektnou termogravúrou

Papier: krémový 250g/m2

Technologia tlače textov svadobného oznámenia
na vzorke: TERMOGRAVÚRA čierna

Obálka k svadobnému oznámeniu:
krémová - atyp

VIDEO