oznámenie sa predáva prostredníctvom svadobných salónov a agentúr
Svadobné oznámenie: C3021
Cena oznámenia: od 0,76,-EUR

Rozmer oznámenia: 145x145 mm
tvarový výsek oznámenia
+ 3D ražba perletovou fóliou
+ vnútorná karta tvarový výsek
Papier: prírodný s ražbou 250g/m2

Technologia tlače textov svadobného
oznámenia na vzorke:
TERMOGRAVÚRA pastel ružová

Obálka k svadobnému oznámeniu:
biela

VIDEO